Bulldock 025 EC

60,00 zł Brutto

55.55 zł Netto

Bulldock 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Pojemość
Ilość

OPIS DZIAŁANIA

BULLDOCK 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do

sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym,

przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach

rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek stosuje się

używając opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

Mszyca zbożowa

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości

ziarna.

Skrzypionki

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: od początku okresu wylęgania się larw.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z

sygnalizacją

Chowacz czterozębny

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania

płatków kwiatowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Burak cukrowy

Pchełka burakowa

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po

zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się

najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2). Wyższą z zalecanych dawek stosować

do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie

Gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha

Piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha

Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Niższą

z zalecanych dawek środka stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.

Mszyca kapuściana

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Cebula

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych szkodników

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:

1. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje

pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów,

środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20o C. W temperaturze

wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.

3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np.

mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej

środek zwilżający.

4. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać

dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Czosnek

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy kiedy wyraźnie widoczny jest drugi liść do końca fazy

gdy czosnek osiąga 50% liści zgina się.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Por

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2 liści do fazy gdy 50% liści rośliny zgina się.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wgryzka szczypiorka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50% typowej

średnicy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Etykieta środka Bulldock 025 EC 5

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Chowacz szczypiorak

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50 % typowej

średnicy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pomidor

Stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową

barwę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Papryka

Stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową

barwę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową

barwę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ogórek

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Etykieta środka Bulldock 025 EC 6

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion

i owoców.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion

i owoców.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Brokuł

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,

piętnówka kapustnica.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość

i kształt, ciasno zamknięta.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość

i kształt, ciasno zamknięta.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Kalafior

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,

piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość

i kształt, ciasno zamknięta.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Etykieta środka Bulldock 025 EC 7

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość

i kształt, ciasno zamknięta.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Kapusta brukselska

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,

piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego

są mocno zamknięte.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego

są mocno zamknięte.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Kapusta włoska

Mszyca kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość,

kształt i twardość.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość,

kształt i twardość.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość,

kształt i twardość.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Sałata

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy zostaje osiągnięta typowa masa

liści.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Groch zwyczajny

Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową

długość a nasiona są całkowicie uformowane.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Oprzędziki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

3 Przedmioty

Opis

Roślina
Bobik
Brokuł
Brukselka
Buraki cukrowe
Cebula
Czosnek
Fasola
Groch
Kalafior
Kapusta głowiasta biała
Kapusta włoska
Len oleisty
Len włóknisty
Ogórek
Papryka
Peluszka
Pomidor
Por
Rzepak ozimy
Sałata
Ziemniaki

Pliki do pobrania

Bulldock 025 EC - Nufarm

Etykieta

Pliki do pobrania (140.06k)

Bulldock 025 EC - Nufarm

Karta Charakterystyki

Pliki do pobrania (652.42k)