• Obniżka

Lentipur Flo 500 SC

140,00 zł
126,00 zł Brutto Zniżka 10%

116.66 zł Netto

Lentipur to preparat przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym.

Preparat chwastobójczy przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie. Wyjątkowo elastyczny termin zastosowania: po siewie na jesieni, w czasie spoczynku wegetacyjnego (bezśnieżnej zimy), na przedwiośniu oraz wiosną po ruszeniu wegetacji. Zwalcza także biotypy miotły zbożowej odporne na herbicydy z grupy sulfonomoczników (np. chlorosulfuron).

Kategoria produktu: Herbicyd

Pojemość
Ilość

 

OPIS DZIAŁANIA

Lentipur Flo 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny

do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania

miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej,

pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście

chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem działania

herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie. Środek działa

również w niskich temperaturach. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy

kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy

krzewienia.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała,

miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.

Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania).

Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy

A. Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków (faza 3 liści ma miejsce

wówczas, gdy liść trzeci jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować

okresowe żółknięcie liści zbóż.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

B. Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

3 Przedmioty

Opis

Roślina
Jęczmień
Pszenica
Pszenżyto ozime
Żyto

Pliki do pobrania

Lentipur FLO 500 SC - Nufarm

Etykieta

Pliki do pobrania (297.69k)

Lentipur FLO 500 SC - Nufarm

Karta charakterystyki

Pliki do pobrania (281.52k)