Gizmo 060 FS

75,00 zł Brutto

69.44 zł Netto

Gizmo 060 FS to systemiczy prepaerat grzybobójczy do zaprawiania ziarna siewnego zbóż przed chorobami grzybowymi. Najwyższa selektywność, doskonałe pokrycie ziarna oraz mocny kolor.

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działanu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Kategoria produktu: Zaprawa nasienna

Sposób działania: Układowe

Formulacja: Płynny koncentrat do zaprawiania ziaren

Pojemość
Ilość

Gizmo 060 FS to zaprawa Gizmo 060 FS to systemiczy prepaerat grzybobójczy do zaprawiania ziarna siewnego zbóż przed chorobami grzybowymi. Najwyższa selektywność, doskonałe pokrycie ziarna oraz mocny kolor.

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działanu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Kategoria produktu: Zaprawa nasienna

Sposób działania: Układowe

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

– tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 60 g/l (5,67 %)

Formulacja: Płynny koncentrat do zaprawiania ziaren

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima à Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania)

Pszenżyto ozime à zgorzel siewek

Żyto ozime à zgorzel siewek

Jęczmień ozimy à zgorzel siewek, głowina pyląca, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)

Jęczmień jary à zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)

Pszenica jara à Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głowina pyląca, zgorzel siewek

Pszenżyto jare à zgorzel siewek

Owies à zgorzel siewek

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów – 1.

Szczegółowe informacje o produkcie i na temat zachowania środków ostrożności znajduje się na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

3 Przedmioty

Opis

Roślina
Jęczmień
Jęczmień ozimy
Owies
Pszenica ozima
Pszenżyto ozime

Pliki do pobrania

Gizmo 060 FS - Nufarm

Etykieta

Pliki do pobrania (1.1M)

Gizmo 060 FS - Nufarm

Karta charakterystyki

Pliki do pobrania (223.29k)